2009

 

 

תוספת לעקרונות התכנון לשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/tosefet_ekronot_atihnun_2009.aspxתוספת לעקרונות התכנון לשנת 2009עקרונות התכנון לשנת 2009
חוק עידוד השקעות הון בחקלאות - פניה לציבור בנושא קביעת אזורי פיתוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/chok_idud_hashkaot_hon_pnia_lazibur.aspxחוק עידוד השקעות הון בחקלאות - פניה לציבור בנושא קביעת אזורי פיתוחחוק עידוד השקעות הון בחקלאות - פניה לציבור בנושא קביעת אזורי פיתוח
מנהלת ההשקעות מסייעת במימון התקנת פחים מוטמנים לכילוי ופינוי פגרי עופותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/borot lekilui pigrei ofot.aspxמנהלת ההשקעות מסייעת במימון התקנת פחים מוטמנים לכילוי ופינוי פגרי עופותבורות, עופות, פחים
אישור חשבוניות למטעיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/ishur heshboniyot lemataim.aspxאישור חשבוניות למטעיםחשבוניות, מטעים, נטיעה
תכנית פיתוח לשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/tochnit_pituach_2009.aspxתכנית פיתוח לשנת 2009תכנית פיתוח לשנת 2009
תמיכה בתשתיות חקלאיות בישובי הפריפריה - הארכת מועד להגשת בקשות לאישור תכניתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/tmiha_betashtiyot_2009.aspxתמיכה בתשתיות חקלאיות בישובי הפריפריה - הארכת מועד להגשת בקשות לאישור תכניתהארכת מועד להגשת בקשות לאישור תכנית בנושא תמיכה בתשתיות חקלאיות בישובי הפריפריה
עדכון סעיפי השקעה לנפחי חדרי קירור ובתי אריזה לפרחים, צמחי נוי וענפים ירוקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/idkun_seif_hashkaot_lenefah_kirur.aspxעדכון סעיפי השקעה לנפחי חדרי קירור ובתי אריזה לפרחים, צמחי נוי וענפים ירוקיםעדכון סעיפי השקעה לנפחי קירור ואריזה לפרחים, צמחי נוי וענפים ירוקים
תמיכה בתשתיות חקלאיות ביישובי פריפריה - הארכת מועד להגשת בקשות לאישור תוכניותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/tmiha_ishuv_perifariy_2009.aspxתמיכה בתשתיות חקלאיות ביישובי פריפריה - הארכת מועד להגשת בקשות לאישור תוכניות
שינוי נוהל להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/shinuy_nohal_ishur_tochnit.aspxשינוי נוהל להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאותשינוי נוהל להגשת בקשה לאישור תכנית במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות
מפת אזורי הפיתוח https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/ezorey_pituch_2009.aspxמפת אזורי הפיתוח מפת אזורי פיתוח
תכנית פיתוח לשנת 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2009/Pages/ogdan_2008.aspxתכנית פיתוח לשנת 2008