2019

​​

 

 

השתתפות המדינה בפרמיות לביטוח מפני גניבת צאן, בקר במרעה ונזקי זדון ליבול בבתי אריזה - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/bituah_genevot_2020.aspxהשתתפות המדינה בפרמיות לביטוח מפני גניבת צאן, בקר במרעה ונזקי זדון ליבול בבתי אריזה - עדכון
הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
מכתב לחקלאים - קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Letter_farmers.aspxמכתב לחקלאים - קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/noal_michon2019.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2019
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Tmicha_Galil_Elyon.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון – להערות הציבור
נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון – טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Noal_Mifalim_Ezoriem.aspxנוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון – טיוטה להערות הציבור
מתן ארכה שניה - נוהל תמיכה בחקלאים בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/Nohal_tmicha_shmita.aspxמתן ארכה שניה - נוהל תמיכה בחקלאים בשנת השמיטה תשפ"ב 2018-2021