​​​​שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ צחי הנגבי

לשכת השר

 

 

 

 

שר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Arava.aspxשר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"31/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee744
משרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Agricultural_display.aspxמשרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט 30/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee743
החטיבה להתיישבות חוזרת לפעילותלשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chativa_lhityashvut.aspxהחטיבה להתיישבות חוזרת לפעילות25/04/2017 21:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab9
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"רווחת בעלי חיים וחיות מחמדלשכת השר;שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspxשר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"08/03/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab7

 

 

צחי הנגביצחי הנגבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466623אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפר039485800 (שלוחה 2)03-9485835
אקנין קרןאקנין קרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461640אקנין קרןרכזת לשכה בכירהבית דגןKerenA@moag.gov.il
שושן יצחקשושן יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466119שושן יצחקיועץ (שר)בית דגןItzikShu@moag.gov.il
ביברמן מור מריםביברמן מור מרים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461692ביברמן מור מריםרכזת לשכה בכירהבית דגןMorB@moag.gov.il

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם16/02/2020 22:00:00
ברכת השר אורי אריאל לשנה טובהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/shana_tova.aspxברכת השר אורי אריאל לשנה טובה23/09/2019 21:00:00
הצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/Tashlom_Michsot.aspxהצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוז15/05/2019 21:00:00
אגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/holocaust.aspxאגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה30/04/2019 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />שרי החקלאות לדורותיהם</a>שרי החקלאות לדורותיהם