2015

 

 

השר אורי אריאל פועל למען הוזלת יוקר המחיה ומברך את שר האוצר על שיתוף הפעולהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/hesderim.aspxהשר אורי אריאל פועל למען הוזלת יוקר המחיה ומברך את שר האוצר על שיתוף הפעולההשר אורי אריאל פועל למען הוזלת יוקר המחיה ומברך את שר האוצר על שיתוף הפעולה
קריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/odfe_yevul.aspxקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאיקריאה לתרומת עודפי יבול חקלאי
קונים ומשלמים פחות: שר החקלאות אורי אריאל הציג במסיבת עיתונאים שורה של רפורמות אשר יובילו להוזלה במחירי המזון לצרכןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/Reduction_of_prices_of_food.aspxקונים ומשלמים פחות: שר החקלאות אורי אריאל הציג במסיבת עיתונאים שורה של רפורמות אשר יובילו להוזלה במחירי המזון לצרכןקונים ומשלמים פחות: שר החקלאות אורי אריאל הציג במסיבת עיתונאים שורה של רפורמות אשר יובילו להוזלה במחירי המזון לצרכן
מחיר החלב יופחת ב 4.62%https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/milk_price_update.aspxמחיר החלב יופחת ב 4.62%מחיר החלב יופחת ב 4.62%
השר אריאל במליאת הכנסת: "הנחיתי לבחון הצבת מצלמות בבתי המטבחיים והמשחטות שישדרו ישירות לחדר בקרה"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2015/Pages/Supervision_of_slaughterhouses.aspxהשר אריאל במליאת הכנסת: "הנחיתי לבחון הצבת מצלמות בבתי המטבחיים והמשחטות שישדרו ישירות לחדר בקרה"השר אריאל במליאת הכנסת: "הנחיתי לבחון הצבת מצלמות בבתי המטבחיים והמשחטות שישדרו ישירות לחדר בקרה"