מצורפת תוכנית העבודה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019 ובתוכה מטרות ויעדי המשרד 

​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכניות עבודה לשנת 2019