2016

 

 

קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל לטובת משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2016/Pages/rfi_agri_event.aspxקבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל לטובת משרד החקלאות
פנייה לקבלת התייחסות הציבור – מבנה מועצת הצמחים ואפשרות לשלב בה אלמנטים של התארגנות וולונטרית של מגדליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2016/Pages/mivne_moezet_zmachim_draft.aspxפנייה לקבלת התייחסות הציבור – מבנה מועצת הצמחים ואפשרות לשלב בה אלמנטים של התארגנות וולונטרית של מגדליםפנייה לקבלת התייחסות הציבור – מבנה מועצת הצמחים ואפשרות לשלב בה אלמנטים של התארגנות וולונטרית של מגדלים