​​

 

 

ייצוא רימונים לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Pomegranate_Exports.aspxייצוא רימונים לאיחוד האירופי
שיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Public_budget.aspxשיתוף הציבור בתקציב המשרד - בואו אתם לחלק את תקציב משרד החקלאות