​​הסתיימה ישיבת היערכות של הנהלת משרד החקלאות, בנושא היערכות לקראת אפשרות לשביתה או עיצומים של עובדי המשרד ביממה הקרובה, שיתמקדו בשערי כניסת ויציאת הסחורות מישראל.  

השביתה או העיצומים הם בהמשך לשביתה שהסתיימה בערב חג השבועות, בגין הקיצוץ בשעות הנוספות, שעליו הסכימו משרד האוצר והסתדרות העובדים הכללית, לפני כשנה וחצי.

ההערכה היא שכשם שהאוצר מצא פתרון לבעיית הצהרונים, ונמצא להם מקור תקציבי, כך גם ימצא פתרון למשבר זה ולא תיגרם פגיעה משמעותית בשכר העובדים בדרג הזוטר בכל משרדי הממשלה.​