משאבי אנוש

 

 

 

משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

פנצר רחלפנצר רחל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461955פנצר רחלסגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנושבית דגן9485789rachelp@moag.gov.il
זוהר רעותזוהר רעות{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466601זוהר רעותסטודנט חקלאותבית דגן
דיין מיטלדיין מיטל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461944דיין מיטלסטודנט חקלאותבית דגןMeytald@moag.gov.il
בן מנשה מורבן מנשה מור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461945בן מנשה מורסטודנט/ית חקלאות -ניהול משברים וחוק התייבית דגןMorBm@moag.gov.il

 

 

תערוכת ציורים של אמנים בעלי צרכים מיוחדים באירוע שבועות שערך המשרדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/revacha/publications/Pages/exhibition_shavuot.aspxתערוכת ציורים של אמנים בעלי צרכים מיוחדים באירוע שבועות שערך המשרד05/06/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים