שירותי הרווחה לעובדים מהווים חלק מהיחידות העוסקות במשאבי האנוש בהנהלת המשרד. שירותי הרווחה לעובדים עומדים לרשות כל יחידות המשרד, כולל כל יחידות הסמך.

 

חזון

שירותי הרווחה שואפים לסייע לקידום המשרד ולחיזוקו כקהילה תומכת, סולידרית ומשמעותית לעובדים.

שירותי הרווחה חותרים להיות הגורם המקצועי המוביל, החובר לשותפים המרכיבים את קהילת העבודה, קרי: הנהלת המשרד, הנהלות היחידות, ועדי העובדים, קבוצות עובדים ועובדים יחידים - ויחד יפעלו להעצים את הסביבה החברתית התומכת במשרד.

 

תחום שירותי הרווחה כולל איתור צרכים ומתן מענים בתחום הרווחה לעובדים יחידים, לקבוצות עובדים ולמשרד כמערכת ארגונית.

 

תחומי הפעילות

· קידום בריאות ושיפור איכות החיים
· קידום רווחת משפחות העובדים
· שיפור יחסים בעבודה
· פעילות לקידום הלכידות החברתית ביחידות
· פעילות לחיזוק הקשר עם הגמלאים
· פעילות לקידום ולטיפוח הפנאי
· הכנה לקראת פרישה מהעבודה
· ייזום תכניות לקידום הרווחה לעובדים במשרד.

 

דרכי ההתערבות

סיוע לפרט

· ליווי במצבי משבר ומעברים בחיים
· סיוע וייעוץ למשפחות חד-הוריות
· סיוע לעובדים בבעיות נישואין
· סיוע בהתמודדות עם חולי ומוגבלויות אצל עובדים ובני משפחותיהם
· ליווי במצבים של אלימות במשפחה
· סיוע במיצוי זכויות בארגונים ובמוסדות שונים בקהילה
· ייעוץ לממונים בעניינים הקשורים למצבים רגשיים או משפחתיים של עובדים ביחידותיהם
· הפניות לקבלת טיפול או שירות אחר מגורמים מקצועיים בקהילה הרחבה
· מתן חוות דעת סוציאלית בעניינים אישיים או משפחתיים לצורך אישור צרכים מיוחדים לגורמים בתוך המשרד   לגורמים חיצוניים - כמו נציבות שירות המדינה, בתי משפט, שירותים רפואיים, שירותים חברתיים וכדומה
· הפנייה לקבלת הלוואות או מענקים במצבי מצוקה שונים מקרן "מיכאל" או מ"קרן סיוע לגמלאים" - קרנות הסיוע של החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ
· הפנייה לבדיקות סקר תקופתיות לעובדי המדינה
· הפצת מידע בנושאי תרבות ופנאי.

 

פעילות לקבוצות עובדים

ארגון סדנאות והרצאות לקידום הבריאות והרווחה, כמו: סדנאות לעובדים שהם הורים לילדים מתבגרים; סדנאות לעובדים שהם בנים להורים קשישים; סדנאות לירידה במשקל; סדנאות לתכנון התקציב המשפחתי; סדנאות לשימור ולטיפוח הזיכרון; הרצאות בנושאי בריאות שונים; קיום בדיקות רפואיות שונות במקום העבודה לאיתור בעיות בריאות (עור, עיניים וכדומה); קיום אירועים מיוחדים לעובדים ותיקים ולעובדים הפורשים מן השירות; קיום קבוצות לפעילות גופנית בזמן העבודה ועוד.

 

פעילות קהילתית

ארגון אירועים חברתיים-קהילתיים בשיתוף גורמי השרד, כמו: ציון חגים; בניית נוהל טיפול בעובדים ובבני משפחותיהם במצבי חירום; הפצת מידע בנושאי רווחה שונים; קידום נושאי רווחה ובריאות במסגרת ועדות משרדיות, כמו: מערכת הידיעון, ועדת מזנונים, קידום מדיניות של רווחה בהנהלת המשרד וכדומה.

 

ממונה שוויון לאנשים עם מוגבלויות

מרכזת שירותי הרווחה לעובדים במשרד החקלאות משמשת גם כממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלויות. מתפקידה לדאוג ליישום חוק שוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות 1998 - התשנ"ח, ותיקון מספר 2 (פרק הנגישות) 2005 - התשס"ה במשרד.

החוק אוסר על אפליה של אנשים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות, שכליות וחושיות ודואג להסרת חסמים, כדי שיוכלו לחיות באורח שוויוני ולהשתלב בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

הממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד אחראית לקידום השוויון והצדק, הנוגעים למפגש בין אנשים עם מוגבלות לבין המערכת המשרדית, ופועלת להפיכת המשרד למסגרת נגישה ומשלבת לעובדים וללקוחותיו של המשרד כאחת.

 

הממונה משמשת כתובת לתלונות של עובדים, הקשורות לקשיי שילוב ובעיות של נגישות בעבודה או בקבלת השירות במשרד. הממונה פועלת לקידום הטיפול בהתאמות הנדרשות לעובדים או ללקוחותיו של המשרד. מפיצה מידע על זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות, ופועלת לעורר מודעות לנושא השוויון והשילוב של אנשים עם מוגבלויות. הממונה דואגת להטמעת החוק וליצירת גישה מערכתית מכילה ומקבלת, כדי שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לעמוד על זכויותיהם על פי החוק ללא חשש.

רווחה

 

 

 

 

 

 

אביטל אוריםאביטל אורים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466624אורים אביטלמנהלת תחום רווחה03-9485459AvitalU@moag.gov.il

 

 

סיור במשרד החקלאות במסגרת "יום המעשים הטובים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים מבית הספר "גיל"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/revacha/publications/Pages/yom_maasim_tovim.aspxסיור במשרד החקלאות במסגרת "יום המעשים הטובים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים מבית הספר "גיל"17/06/2017 21:00:00
תערוכת ציורים של אמנים בעלי צרכים מיוחדים באירוע שבועות שערך המשרדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/revacha/publications/Pages/exhibition_shavuot.aspxתערוכת ציורים של אמנים בעלי צרכים מיוחדים באירוע שבועות שערך המשרד05/06/2017 21:00:00