מערכות התוכנה המשמשות את עובדי המשרד, ברובן הגדול, מפותחות ומתוחזקות על ידי אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע​.

גישה מרכזית המאפשרת שליטה טובה על מאגרי נתונים, פיתוח המערכות, גמישות לשינויים על פי דרישות השטח, מתן תגובה מהירה לשינויים בדרישות ומתן תגובה מהירה ומוסמכת לצרכים אד-הוק.

הקפדה על כל אלו מאפשרת גם הפקת נתונים רוחביים לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות במשרד.

מערכות התוכנה הן הכלי שבאמצעותו ממלא המשרד את תפקידיו השונים. חלק מהמערכות פותחו באופן ייעודי ליחידה מסוימת או לצורך מסוים, חלקן נקנו מספק חיצוני וחלקן אף מסתמך על חומרה מסוימת (ולכן קשה להסב אותן לתשתית אחרת).

​פיתוח ותחזוקת מערכות ייעודיות

·         הגדרת הצורך מבוצעת על ידי יחידה מקצועית במשרד, האגף "מתרגם" את הצורך המבצעי למערכת מחשב תומכת.

·         ניתוח, אפיון והגדרה פורמאליים של הצרכים.

·         אפיון מפורט של המערכת הממוחשבת (תהליכים, קלטים ופלטים, מסכים, תפריטים).

·         פיתוח המערכת בשיתוף היחידה המקצועית ("הלקוח").

·         הטמעת מערכות, הדרכה ליווי.

·         תמיכה במשתמשי המערכות המבצעיות.

·         תמיכה באתרי האינטרנט והאינטרא – נט של יחידות המשרד.

·         תחזוקת מערכות תפעוליות קיימות.

·         אינטגרציה של מידע ודאגה לשלמותו.

 

פעילות האגף​:

·     מחשוב מבצע עיקור וסירוס כלבים.

·     מערכת ניהול הקצאות לעובדים זרים.

·     מחשוב תהליך הקצאת מתיל ברומייד.

·     פתוח מערכת חדשה עבור יחידת פיקוח צומח וחי במשרד.

·     הטמעת מערך מעבדות חדש במכון הווטרינרי.

·     ניהול פרטי גורמים, הכנת הבסיס לתיק מגדל.

·     הקמת אתר אינטרנט חדש למשרד.

·     אפיון מערכת תווכה בין מערכות המידע במשרד למערכת מרכבה.

·     טיפול בתשלומים לחקלאי גוש קטיף.

·     טיפול בשינויי מבנה המשרד – איחוד מחוזות ולשכות וטרינריות.

·     סטנדרטיזציה של קליטת דיווחי רפתות (מצבת הבקר).

·     טיפול בקליטת ר"ב אוסטרלים.

·     השתלבות במערכות ממשל זמין – בשיתוף תהיל"ה (שרת הטפסים, שרת התשלומים).

·    תמיכה בתהליכי התאמות מחסן (אביב – מרכבה).

·    ביצוע הדרכות למשתמשים של מערכות חדשות ורענון לעובדים במערכות קיימות.


 

בין אתגרי היחידה ניתן למנות פעילויות רוחביות ובהן:

·     שיפור השרות למשתמשי המערכות השונות. הדרכה ותמיכה שוטפת.

·     המשך קידום שיפורים טכנולוגיים למערכות השונות (בשיתוף עם היחידות המקצועיות).

·    הרחבת השימוש במערכות מידע גיאוגרפיים (GIS).

·    הקמת אתר האינטרנט החדש של המשרד ומתן מנגנון עדכון יעיל לתכנים שבו.

·    הטמעת מערכת מרכבה

·    המשך קידום פיתוח מערכות ייעודיות יחד עם שיפור איכות המידע הנשמר בבסיס הנתונים.


 

פיתוח מערכות נוספות 

              ·    פיטוסניטארי

·    ביקורת ייבוא

·    זכויות מטפחים

·    אינטרודוקציה

·    רישיונות הובלת בעלי חיים

·     הרחבת  GIS

·     תיק מגדל

·     בתי מטבחיים, מתקן כלוי

·     לשכה משפטית

·     ביקורת ייצוא