אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 

 

 

​​​​יעדי המרכזיים

  1. פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכות תקשוב יישומיות.
  2. פיתוח מערכות ניהול ידע (BI) לצורך תמיכה בתהליכים ובקבלת החלטות.
  3. שיתוף פעולה עם גורמי חוץ להזנה ואספקת מידע למשרד.
  4. העמקת ניצול יכולות המחשוב ביחידות המשרד תוך התאמת ציוד קצה חדשני ליחידות ולבעלי תפקידים השונים במשרד.

מאפייני היחידה:

  • לקוחות פנימיים (משתמשי הקצה) - אנשי משרד ואנשי שטח (מתכננים, פקחים, מדריכים, וכו')
  • פיזור גיאוגרפי  של אתרי המשרד
  • תמיכה במגוון נושאים רחב
  • כפיפות לחוקים ותקנים ישראליים ובינלאומיים
  • מערכות שפותחו בטכנולוגיות שונות בזמנים שונים
  • כוח אדם מצומצם יחסית לאתגרים​
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 

 

 

 

 

 

רונן ירוןרונן ירון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461963רונן ירוןמנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)בית דגן03-948536903-9485749yaronr@moag.gov.il
אלקרס קלרהאלקרס קלרה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461928אלקרס קלרהרכז/ת לשכה בכירה א'בית דגן039485369039485749Claraa@moag.gov.il
בן-אשר עומרבן-אשר עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461736בן-אשר עומרראש תחום גיאוגרפיה וממ_גבית דגן03-9485932039485749omerb@moag.gov.il
שמיגון פולינהשמיגון פולינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461953שמיגון פולינהראש ענף (הטמעת מערכות)בית דגן03-948520103-9485749polinas@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.govmap.gov.il/" target="_blank" title="govmap.gov.il"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />אתר המפות הממשלתי</a>אתר המפות הממשלתי
<a href="http://www.gis.mavat.moin.gov.il/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מערכת מידע גיאוגרפי - אתר משרד הפנים</a>מערכת מידע גיאוגרפי - אתר משרד הפנים