2010

 

 

סיכול ניסיון הברחת בשר מהשטחים לשיווק במרכז הארץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2010/Pages/tfisat_basar_zafon_081210.aspxסיכול ניסיון הברחת בשר מהשטחים לשיווק במרכז הארץסיכול ניסיון הברחת בשר מהשטחים לשיווק במרכז הארץ
יחידת הפיצו"ח נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות תקן ISO 9001https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2010/Pages/iso_9001.aspxיחידת הפיצו"ח נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות תקן ISO 9001יחידת הפיצו"ח נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות תקן ISO 9001
תפיסת 15 טון בשר לא ראוי למאכל אדם באשקלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2010/Pages/basar_lo_rauy_ashkelon.aspxתפיסת 15 טון בשר לא ראוי למאכל אדם באשקלוןתפיסת 15 טון בשר שאינו ראוי למאכל אדם
תפיסת 480 ק"ג בשר גנוב שהוחזק בתנאים לא הולמים וללא קירורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2010/Pages/tfisat_basar.aspxתפיסת 480 ק"ג בשר גנוב שהוחזק בתנאים לא הולמים וללא קירורתפיסת 480 ק"ג בשר גנוב שהוחזק בתנאים לא הולמים וללא קירור
תפיסת הברחת כ- 15,000 ביצים שהועברו מהשטחים לישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2010/Pages/tfisat_beyzim.aspxתפיסת הברחת כ- 15,000 ביצים שהועברו מהשטחים לישראלתפיסת הברחת כ- 15,000 ביצים שהועברו מהשטחים לישראל