2012

 

 

בשר מוברח נתפס בתוך משאיות שעשו דרכן לירושליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2012/Pages/tfisat_basar_yerushalaim.aspxבשר מוברח נתפס בתוך משאיות שעשו דרכן לירושליםתפיסות בשר מוברח בירושלים
פריקה והובלה של בעלי חיים מנמל אילת לתחנות הסגר בערבהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2012/Pages/prika_namal_eilat.aspxפריקה והובלה של בעלי חיים מנמל אילת לתחנות הסגר בערבהפריקה והובלה של בעלי חיים מנמל אילת לתחנות הסגר בערבה
תפיסת דיג לא חוקי באזור הבטחה בכנרתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2012/Pages/daig_btecha.aspxתפיסת דיג לא חוקי באזור הבטחה בכנרתתפיסת דיג לא חוקי באזור הבטחה בכנרת