2015

 

 

דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2015/Pages/Cruelty_to_animals_med_1_2015.aspxדוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015