בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות והיחידה להונאה בכשרות של הרבנות – מפקחי משרד החקלאות חשפו מחסן תעשיה של נקניקים מבשר אשר הוחזק בתנאים אסורים באזור תעשיה עטרותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/Sausages.aspxבשיתוף פעולה עם משרד הבריאות והיחידה להונאה בכשרות של הרבנות – מפקחי משרד החקלאות חשפו מחסן תעשיה של נקניקים מבשר אשר הוחזק בתנאים אסורים באזור תעשיה עטרות
תפיסת בשר ללא תיעוד וטרינרי בזרזירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/zarzir.aspxתפיסת בשר ללא תיעוד וטרינרי בזרזיר
תפיסת בשר עוף ללא תיעוד בטמרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/52487_tfisa.aspxתפיסת בשר עוף ללא תיעוד בטמרה
פינוי סוסים לשיקום בראס עליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/pinui_susim_rasali.aspxפינוי סוסים לשיקום בראס עלי
תפיסה של 'שחיטה שחורה' בדיר אל אסדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/shchita_shchora_direlasad.aspxתפיסה של 'שחיטה שחורה' בדיר אל אסד
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2016/Pages/halich_mishpaty_2016.aspxתוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016