​​

 

 

מפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 1.1 טון שומן כבש קפוא, בצפון הארץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/Tfisat_Shuman.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 1.1 טון שומן כבש קפוא, בצפון הארץ
מפקחי משרד החקלאות תפסו 3.5 טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/smuggled_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו 3.5 טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץ
מפקחי משרד החקלאות איתרו בעלי חיים משוטטים ומסכנים ​את המשתמשים בדרך בקיבוץ חצרים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/Stray_animals.aspxמפקחי משרד החקלאות איתרו בעלי חיים משוטטים ומסכנים ​את המשתמשים בדרך בקיבוץ חצרים