היחידה לחקר שווקים פרסמה דו"חות תקופתיים בנושא שוקי היצוא של הפרחים, ההדרים והירקות ובהם מידע על הנעשה בשווקים העולמיים בנושאים אלו, כמו גם מחירים וכמויות של התוצרת מישראל ושל המתחרים.
מ- 2009, התפרסם גם דו"ח בנושא פירות סובטרופיים.


 

 

דו"ח חודשי - פרחים (אחרון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/Pages/last_rep_flower.aspxדו"ח חודשי - פרחים (אחרון)
דו"ח דו-שבועי - הדרים (אחרון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/Pages/last_rep_hadarim.aspxדו"ח דו-שבועי - הדרים (אחרון)
דו"ח חודשי - ירקות (אחרון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/Pages/last_rep_vegetables.aspxדו"ח חודשי - ירקות (אחרון)התפתחות המחירים בשווקים הסיטוניים באירופה, מחירים סיטוניים של ירקות אורגניים בצרפת
דו"ח דו-שבועי - פירות סובטרופיים (אחרון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/Pages/rep_subtr_last.aspxדו"ח דו-שבועי - פירות סובטרופיים (אחרון)