דו"חות קודמים - הדרים

 

 

דו"ח הדרים - גיליון מס' 1, 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/curcus_rep/Pages/citrusY21.aspxדו"ח הדרים - גיליון מס' 1, 2012דו"ח הדרים
דו"ח הדרים - גיליון מס' 13, 2009/10https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/curcus_rep/Pages/citrus.aspxדו"ח הדרים - גיליון מס' 13, 2009/10
דו"ח הדרים - גיליון מס' 1, 2007/08https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/curcus_rep/Pages/דוח דו שבועי הדרים.aspxדו"ח הדרים - גיליון מס' 1, 2007/08
דו"ח הדרים - גיליון מס' 2, 2007/08https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/curcus_rep/Pages/דוח הדרים.aspxדו"ח הדרים - גיליון מס' 2, 2007/08