דו"חות קודמים - ירקות

 

 

דו"ח ירקות - גיליון מס' 7, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/veg report.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 7, 2009
דו"ח ירקות - גיליון מס' 2, 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/vegetable report.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 2, 2008
דו"ח ירקות - גיליון מס' 3, 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/vegetables report.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 3, 2008
דו"ח ירקות - גיליון מס' 4, 2007https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/דוח דו שבועי ירקות.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 4, 2007
דו"ח ירקות - גיליון מס' 1, 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/דוח ירקות גיליון מס 1 2008.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 1, 2008
דו"ח ירקות - גיליון מס' 3, 2007https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/veg_rep/Pages/דוח ירקות.aspxדו"ח ירקות - גיליון מס' 3, 2007דו"ח דו שבועי: ירקות