התפתחות מחירים של פירות וירקות נבחרים לאורך זמן


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הגרף מציג התפתחות מחירים לאורך זמן (תאריכים קיימים 1.1.2017 - 12.4.2020- מתעדכן מעת לעת)
ניתן להשוות בין עד 5 ירקות ופירות במחירים סיטוניים ובמחירים לצרכן. ניתן להשוות בין מחירים סיטוניים וצרכנים יחד לירק/פרי אחד לתקופת הזמן הרצויה.
שימו לב כי אם בחרתם פרי או ירק ולא נצפה עבורו גרף לתקופה שנבחרה ייתכן שבחרתם פרי/ירק שאינו בעונה. 
לדוגמה: בחירת "נקטרינה" בחודשים שבין דצמבר לינואר בשנה מסוימת לא תפיק גרף.
לשאלות והערות: ZivB@moag.gov.il