2009

 

 

היחידה לחקר שווקים באגריטך 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/agritech.aspxהיחידה לחקר שווקים באגריטך 2009
בשוקי היצוא 6, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/beshukei hayetzu.aspxבשוקי היצוא 6, 2009
"בשוקי היצוא" 4-5, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/bh.aspx"בשוקי היצוא" 4-5, 2009
התפתחות שוק הכותנה ארוכת הסיבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/cotton.aspxהתפתחות שוק הכותנה ארוכת הסיב
השוק האירופי לפירות אקזוטייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/exotic fruits.aspxהשוק האירופי לפירות אקזוטיים
ענף דגי הנוי בצ'כיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/fish-czech.aspxענף דגי הנוי בצ'כיה
סיכום עונת 2008/09 - קאלותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/flower calla.aspxסיכום עונת 2008/09 - קאלות
סיכום עונת 2008/09 - נץ חלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/flower dubium.aspxסיכום עונת 2008/09 - נץ חלב
ליזיאנטוס בעונת 2008/09 - תמונת מצב ותחזיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/flower lizianthus.aspxליזיאנטוס בעונת 2008/09 - תמונת מצב ותחזית
סיכום עונת פרחים 2008/09https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/flowers season.aspxסיכום עונת פרחים 2008/09
סיכום עונת 2008/09 במוצרים נבחרים: ירוקים, פרחי בצל ופקעת ופילריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/foliage.aspxסיכום עונת 2008/09 במוצרים נבחרים: ירוקים, פרחי בצל ופקעת ופילרים
מתחרים לפרי הישראלי בשוקי היצוא - מנגו, פיטאיה ורימוניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/fruit_matzeget.aspxמתחרים לפרי הישראלי בשוקי היצוא - מנגו, פיטאיה ורימונים
סיכום עונת 2008/09 - גרברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/gerbera.aspxסיכום עונת 2008/09 - גרברה
חקלאות אורגנית בעולם - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/organic.aspxחקלאות אורגנית בעולם - מצגת
השפעת המשבר הכלכלי העולמי על הביקוש למזון אורגניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/organic_jan09.aspxהשפעת המשבר הכלכלי העולמי על הביקוש למזון אורגני
סיכום עונת פלפל 2008/09https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/peper season.aspxסיכום עונת פלפל 2008/09
פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/pitahaya.aspxפוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל
פוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל - בדיקה ראשוניתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/pitaya.aspxפוטנציאל היצוא של הפיטאיה מישראל - בדיקה ראשונית
שוק הרימונים באירופה - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/pomegrants.aspxשוק הרימונים באירופה - מצגת
התפתחות השוק לפומלו מסין בהולנד - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/pomelo2009.aspxהתפתחות השוק לפומלו מסין בהולנד - תמונת מצב
יצוא רימונים טריים מספרד ומישראל בעונת 2008/09https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/pomgranate.aspxיצוא רימונים טריים מספרד ומישראל בעונת 2008/09
סיכום עונת 2008/09 - נוריותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/ranunculus.aspxסיכום עונת 2008/09 - נוריות
השווקים לפירות גלעיניים בפולין ובאוקראינהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/stonefruits_poland_ukrain.aspxהשווקים לפירות גלעיניים בפולין ובאוקראינה
השוק העולמי לדגי נויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2009/Pages/world fish market.aspxהשוק העולמי לדגי נוי