2010

 

 

"בשוקי היצוא" - גיליון מס' 3, 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/bh3_2010.aspx"בשוקי היצוא" - גיליון מס' 3, 2010
סיכום עונת הכלניות - 9.6.2010 - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/calanit2010.aspxסיכום עונת הכלניות - 9.6.2010 - מצגת
מותגים גיאוגרפיים בחקלאות באירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/geographical indicators.aspxמותגים גיאוגרפיים בחקלאות באירופה
מותגים גיאוגרפיים בחקלאות - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/gi.aspxמותגים גיאוגרפיים בחקלאות - מצגת
הזמנה ליום עיון בנושא: הגלובליזציה והשפעתה על חקלאות ישראל - 19.7.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/globalization.aspxהזמנה ליום עיון בנושא: הגלובליזציה והשפעתה על חקלאות ישראל - 19.7.2010
דו"ח סיור ליפן - רימונים ותמריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/japan2010.aspxדו"ח סיור ליפן - רימונים ותמרים
סיכום עונת ליזיאנטוס 2009/10 - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/lisianthus.aspxסיכום עונת ליזיאנטוס 2009/10 - מצגת
מגמות בשיווק וסיכום עונת 2009/10 בענף הפרחים - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/marketing and trends.aspxמגמות בשיווק וסיכום עונת 2009/10 בענף הפרחים - מצגת
פוטנציאל היצוא של בננות אורגניות מישראל למערב אירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/organic bananas.aspxפוטנציאל היצוא של בננות אורגניות מישראל למערב אירופה
שווקים ליצוא וחקלאות אורגנית - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/organic.aspxשווקים ליצוא וחקלאות אורגנית - מצגת
סיכום עונת נץ חלב, 3.5.2010 - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/ornithogalum.aspxסיכום עונת נץ חלב, 3.5.2010 - מצגת
פלפלים - סיכום עונת 2009/10, 27.5.2010 - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/peper.aspxפלפלים - סיכום עונת 2009/10, 27.5.2010 - מצגתפלפלים - סיכום עונת 2009/10, 27.5.2010 - מצגת
שוק הרימונים באירופה - עדכון מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/pom.aspxשוק הרימונים באירופה - עדכון מצב
תוצאות מבחן טעימה עלי ורדים למאכלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2010/Pages/rose-teima.aspxתוצאות מבחן טעימה עלי ורדים למאכל