2011

 

 

דו"ח חודשי מדדי מחירים - ינואר - נובמבר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_exp_nov_2011.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - ינואר - נובמבר 2011דו"ח חודשי מדדי מחירים
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_november_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש נובמבר 2011
משבר המזון העולמי - מצגת (שני חלקים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/food crisis.aspxמשבר המזון העולמי - מצגת (שני חלקים)
מדיניות התמיכות בענף החלב בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/milk_policy.aspxמדיניות התמיכות בענף החלב בעולם
דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא ינואר - אוקטובר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/export_index_october.aspxדו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא ינואר - אוקטובר 2011דו"ח חודשי מדדי מחירים - יצוא ינואר - אוקטובר 2011
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_october_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוקטובר 2011
ה-OECD: דו"ח על המדיניות החקלאית של ישראל, 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/oecd-il.aspxה-OECD: דו"ח על המדיניות החקלאית של ישראל, 2010
סקירת ה-OECD על המדיניות החקלאית: ישראל (1990 - 2008)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/oecd.aspxסקירת ה-OECD על המדיניות החקלאית: ישראל (1990 - 2008)
יצוא ירקות נבחרים מישראל - תמונת מצב, איומים והזדמנויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/veg.aspxיצוא ירקות נבחרים מישראל - תמונת מצב, איומים והזדמנויות
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_september_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש ספטמבר 2011
מצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/sviva.aspxמצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה
מדיניות האיחוד האירופי לענף החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/milk eu policy.aspxמדיניות האיחוד האירופי לענף החלב
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_august_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש אוגוסט 2011
יום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/plitot_gaze_chamama.aspxיום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממהיום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה
מס מעסיקים - עובדים זריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/tax_fw.aspxמס מעסיקים - עובדים זרים
מחיר המטרה לחלב לרבעון 4 בשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/matara_price_qtr_4_2011.aspxמחיר המטרה לחלב לרבעון 4 בשנת 2011מחיר המטרה לחלב לרבעון 4 בשנת 2011
היבטים כלכליים של הרפורמה הסביבתית בענף המדגהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/reform fish.aspxהיבטים כלכליים של הרפורמה הסביבתית בענף המדגה
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_july_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יולי 2011
מחיר חלב לשתיה בכשרויות מיוחדות - הבהרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/milk_spacial_kosher.aspxמחיר חלב לשתיה בכשרויות מיוחדות - הבהרה
"בשוקי היצוא" - גיליון מס' 3, 2011 - לראשונה הגיליון המלא באינטרנטhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/beshukei_hayetzu.aspx"בשוקי היצוא" - גיליון מס' 3, 2011 - לראשונה הגיליון המלא באינטרנט"בשוקי היצוא"
סיכום מפגש מגדלי דבורים - רגולציה בענף הדבורים מיום 20.6.2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/bees.aspxסיכום מפגש מגדלי דבורים - רגולציה בענף הדבורים מיום 20.6.2011
אבוקדו - המסחר העולמי ומגמות הצריכה, אפריל 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/avocado.aspxאבוקדו - המסחר העולמי ומגמות הצריכה, אפריל 2011
מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/index_june_2011.aspxמדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2011מדד מחירי תוצרת חקלאית טרייה לחודש יוני 2011
בדיקה הקדמית להשפעת החלת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011, על מחירי תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/plants2011.aspxבדיקה הקדמית להשפעת החלת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011, על מחירי תוצרת חקלאית טרייה
העסקת עובדים זרים בישראל בהשוואה ל-OECDhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/oecd-fw.aspxהעסקת עובדים זרים בישראל בהשוואה ל-OECDהעסקת עובדים זרים בישראל בהשוואה ל-OECD