2015

 

 

הודעת ועדת המכסותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/vaadat_michsot.aspxהודעת ועדת המכסותהודעת ועדת המכסות
מצב החקלאות ב-2014, חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/2014economy_report.aspxמצב החקלאות ב-2014, חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/milk_price_qtr1_2016.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 2016הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 1 2016
חזון משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מטרות ויעדים לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/hazon_haklaut_2016.aspxחזון משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מטרות ויעדים לשנת 2016חזון משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מטרות ויעדים לשנת 2016
החלטת ועדת המחירים בעקבות בחינת מרווח השיווק הקמעונאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/Retail_Marketing.aspxהחלטת ועדת המחירים בעקבות בחינת מרווח השיווק הקמעונאיהחלטת ועדת המחירים בעקבות בחינת מרווח השיווק הקמעונאי
עלויות ייצור ותמיכות במשקי החלב באיחוד האירופי, בארה"ב ובישראל - מצגתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/milk conference.aspxעלויות ייצור ותמיכות במשקי החלב באיחוד האירופי, בארה"ב ובישראל - מצגת
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/kol_kore_2016.aspxקול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
סיכום ביקור ב-OECD פריז, צרפת (13 – 14 באוקטובר 2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/visit_oecd_oct_2015.aspxסיכום ביקור ב-OECD פריז, צרפת (13 – 14 באוקטובר 2015)סיכום ביקור ב-OECD פריז, צרפת (13 – 14 באוקטובר 2015)
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/wholesalerpermit.aspxפנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
הודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/nohal_avoda_pikuch_mechirim.aspxהודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996)הודעה בעניין נהלי עבודה של ועדת המחירים הממשלתית לפיקוח על מחירי מוצרי חלב וביצים (לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו
הודעה למשווקי ביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/shivuk_betze_maachal.aspxהודעה למשווקי ביצי מאכלהודעה למשווקי ביצי מאכל
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/matara_price_qtr4_2015.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/price_milk_eggs.aspxהודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל, מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/Byproducts.aspxתוצרי הלוואי בחקלאות ישראל, מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויותתוצרי הלוואי בחקלאות ישראל, מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות
דו"ח ארגון ה- OECD - מדיניות חקלאית לשנת 2015 ניטור והערכה של מדינות - הערכה של התפתחויות מדיניות - ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/mediniut_chaklait_2015.aspxדו"ח ארגון ה- OECD - מדיניות חקלאית לשנת 2015 ניטור והערכה של מדינות - הערכה של התפתחויות מדיניות - ישראלדו"ח ארגון ה- OECD - מדיניות חקלאית לשנת 2015 ניטור והערכה של מדינות הערכה של התפתחויות מדיניות - ישראל
מה בין יוקר המחייה לחקלאי?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/yoker.aspxמה בין יוקר המחייה לחקלאי?מה בין יוקר המחייה לחקלאי?
"בחזית החקלאות" גיליון מס' 4, אוגוסט 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/bechazit_8_2015.aspx"בחזית החקלאות" גיליון מס' 4, אוגוסט 2015"בחזית החקלאות" גיליון מס' 4, אוגוסט 2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/chaklaut_2014.aspxמצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאימצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחיריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/PricesCommittee.aspxועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחיריםועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/Peppers_market.aspxהשווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
רימונים - יעדי שיווק, מתחרים ומחיריםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/Pomegranate_Market.aspxרימונים - יעדי שיווק, מתחרים ומחיריםרימונים - יעדי שיווק, מתחרים ומחירים
דו"ח הוועדה לבחינת מודלים חלופיים להקצאת עובדים זרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/foreign_workers.aspxדו"ח הוועדה לבחינת מודלים חלופיים להקצאת עובדים זרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/mehkar_astrategia_2015.aspxהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/matara_price_qtr3_2015.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
השווקים לאבוקדו מישראל – סקירה תקופתיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/Pages/avocado_may_2015.aspxהשווקים לאבוקדו מישראל – סקירה תקופתיתהשווקים לאבוקדו מישראל – סקירה תקופתית