2020

​​​

 

 

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/midge.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2019
מקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/dates_ue.aspxמקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקה
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
בחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק, גיליון מספר 7 תשרי תשפ"אhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/agrifront-no7.aspxבחזית החקלאות - כתב עת למדיניות, כלכלה ושיווק, גיליון מספר 7 תשרי תשפ"א
סקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/degital_retail.aspxסקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
מדד עלות ייצור גפן רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_october_2020.aspxמדד עלות ייצור גפן רבעון 4 2020
שמן זית - סיכום שנת 2019 ותמורות על פני הזמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/olive_oil_2019.aspxשמן זית - סיכום שנת 2019 ותמורות על פני הזמןבמצגת, סקירה של השוק העולמי לשמן זית (כולל השפעת מחלת ה-Xylella על הייצור באירופה), מגמות ביבוא שמן זית לישראל והתפתחות המכר והמחירים בשוק המקומי.
מדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_july20.aspxמדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)
דו"ח סיכום פעילות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/activity_report_2019.aspxדו"ח סיכום פעילות לשנת 2019
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות
חמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/similar_product_butter.aspxחמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה
סיכום דיון ועדת המחירים – הפיקוח על מחיר החמאה לאחר שימועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/decision_and_directives_decisions.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – הפיקוח על מחיר החמאה לאחר שימוע
מדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_may20.aspxמדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)
הודעה לציבור - רישיונות לסיטונאים של פירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wholesaler_fruits_veg.aspxהודעה לציבור - רישיונות לסיטונאים של פירות וירקותהודעה לציבור - רישיונות לסיטונאים של פירות וירקות
מגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/potetos_market.aspxמגמות בשוקי היצוא לתפוחי אדמה
משבר הקורונה - ניתוח קניות ברשתות השיווק https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/retail_corona.aspxמשבר הקורונה - ניתוח קניות ברשתות השיווק
מידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/digital_retail.aspxמידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_2_20.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 2020
הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/butter_market.aspxהבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה
סיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/vaada_eggs.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימוע
מדד עלות ייצור גפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Vine_production_costs.aspxמדד עלות ייצור גפן
התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/development_almond.aspxהתפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראלית