להלן פרסומי החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, לפי שנות פרסום.​​