דיווח לשנת 2019 – מנגנון פנים-משרדי להדרכת רגולטורים לפי החלטת ממשלה 4398

​​​​​​​​​שנה ​נושא​
​2020

בחינת מידע כוזב בבקשות לקבלת רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית למי שלמד מחוץ לישראל​
דרישות טיפול במים במקומות הסגר לדגים חיים מייבוא
הגשת בקשה לרישום תכשיר וטרינרי
יצוא דגי נוי של מים קרים
יבוא דגים חיים – התאמה לרמת הסיכון
התמודדות עם נזקים סביבתיים שמקורם במפחמות


​2019
​דרישות טיפול במים במקומות הסגר לדגים חיים מייבוא
פיק​וח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים

​2018

הסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית

היעדר תכשירי הדברה רשומים (מותווים) לשימוש על צמח הקנביס​​
רישום, סי​מון וזיהוי גמלים 

​2017

ריכוזיות ב​שוק ייבוש החלב
אמצעי​ם לסימון בקר
קביעת א​מות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי
היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים
תיקוני חוסרים בחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א – 2011​

2016הברחת ביצים