​​​

 

 

קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Regulatory_reliefs.aspxקול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות
אסטרטגיה משרדית לטרנספורמציה דיגיטלית ושיפור השירות לציבור – כאמצעי לקידום התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/digital_strategy.aspxאסטרטגיה משרדית לטרנספורמציה דיגיטלית ושיפור השירות לציבור – כאמצעי לקידום התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי
הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)
משרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Regulatory_Report.aspxמשרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרה
משרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/shelf_life_regulation.aspxמשרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן
משרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/regulation.aspxמשרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאות
תמונות מטקס הענקת תעודות הוקרה לרגולציהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/regulation_appreciation.aspxתמונות מטקס הענקת תעודות הוקרה לרגולציה