​​​​​​​

 

 

תכניות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2018.aspxתכניות 2018
תכניות 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2015.aspxתכניות 2015
תכניות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2016.aspxתכניות 2016
תכניות 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2017.aspxתכניות 2017