בדו"ח מוצגים המחירים הסיטוניים והקמעוניים של פירות וירקות נבחרים, השינויים במחירים (בטבלה - באחוזים, צבע אדום כאשר המחיר עולה וצבע ירוק כאשר המחיר יורד) ופערי התיווך הקמעוניים. בנוסף, הצגה גרפית של הנתונים.

ינואר 2014
שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4

פברואר 2014
שבוע 5 שבוע 6 שבוע 7 שבוע 8

מרץ 2014
שבוע 9 שבוע 10 שבוע 11 שבוע 12 שבוע 13

אפריל 2014
שבוע 14 שבוע 15 שבוע 16 שבוע 17

מאי 2014
שבוע 18     שבוע 19 שבוע 20 שבוע 21

יוני 2014
שבוע 22 שבוע 23 שבוע 24 שבוע 25

יולי 2014
שבוע 26 שבוע 27 שבוע 28 שבוע 29 שבוע 30

אוגוסט 2014
שבוע 31 שבוע 32 שבוע 33 שבוע 34 שבוע 35

ספטמבר 2014
שבוע 36 שבוע 37 שבוע 38 שבוע 39

אוקטובר 2014
שבוע 40 שבוע 41 לא פורסם שבוע 43 שבוע 44

נובמבר 2014
שבוע 45 שבוע 46 שבוע 47 שבוע 48

דצמבר 2014
שבוע 49 שבוע 50 שבוע 51 שבוע 52 שבוע 1

*החל משבוע 40 נוספו לטבלה מחירי אבוקדו, קלמנטינות ותפוזים והורדו פירות הקיץ: אבטיחים, אפרסקים, נקטרינות וענבים.


 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
סימון תוצרת חקלאית טרייה – אז מה באמת חשוב לצרכן לדעת?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_agricultural_produce.aspx סימון תוצרת חקלאית טרייה – אז מה באמת חשוב לצרכן לדעת?