​​​​​
​​​​​​​חודש​ שבוע
ינואר ​שבוע 1שבוע​ 2שבוע 3שבו​ע 4שבוע 5​​
פברואר​שבוע 6​שבו​ע 7שב​וע 8ש​בוע 9
מרץ​שבוע 10​שבוע 11​שבוע ​12ש​בוע 13
אפריל​שב​וע 14שבוע 1​5שבוע 16שבוע 17
מאי​שבו​ע 18שבו​ע 19שבוע 20שבוע 21​​
יוני​שב​וע 22
שבוע 24שבוע​ 25שבוע 2​6
יולי​שבוע 27שבו​ע 28שבוע 29שבוע​ 30
אוגוסט​שבוע 31שבו​ע 32שבוע 33
שבוע​ 34שבוע 35
ספטמבר​שבוע ​36שבוע 37שבוע​ 38שבוע 39
אוקטובר​שבוע 40​שבוע 41שב​וע 42שבוע​ 43שבוע​ 44
נובמבר​שבו​ע 45שבוע​ 46שבו​ע 47שבוע 48​
דצמבר​שבוע​ 49ש​בוע 50שבוע 51שבוע 52

​​ נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה מקוונת (יש לבחור ברשימת הבחירה של נושא –  "תקלות ורעיונות לשיפור האתר"​). ​​