כנסים וימי עיון

​​​​​​​

 

 

אסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - webinar מספר 2https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/webinar_2.aspxאסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - webinar מספר 2
אסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - Webinar מספר 1 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/webinar.aspxאסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי סדרת מפגשי סמינר רשת - Webinar מספר 1
כנס פיתוח הכפר 2019- משפיעים במרחב הציבוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/conference_2019.aspxכנס פיתוח הכפר 2019- משפיעים במרחב הציבורי
כנס פיתוח הכפר 2018- פיתוח מרחבי אזוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/Kenes_Pituach_Hakfaar.aspxכנס פיתוח הכפר 2018- פיתוח מרחבי אזורי