פרסומים

​​​​

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 29.11.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol291120.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 29.11.2020
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol03112020.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.2020
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 13.9.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol130920.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 13.9.2020
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 27.07.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmichot_27072020.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 27.07.2020
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 09.06.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmichot_090620.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 09.06.2020
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspxהארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 08.12.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot08122019.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 08.12.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 24.11.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot241119.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 24.11.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 27.10.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot271019.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 27.10.2019
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot150919.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot210719.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019
טבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/chalukat_takztiv.aspxטבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot160519.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot140419.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 14.4.2019
טבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Schum_Tmicha_2019.aspxטבלת סכומי תמיכה לשנת 2019 - בכפוף לאישור ועדת תמיכות
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.03.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot250319.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.03.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.2.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Vaadat_Tmichot.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.2.2019
פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Tmichot_10032019.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.2019
הנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Elections_Highlight.aspxהנחיות ודגשים לפעילות הגרעינים המשימתיים בתקופת בחירות
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/qanda_2019.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019
מצגות מכנס גרעיניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Kenes_Garinim_Presentation.aspxמצגות מכנס גרעינים
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/kenes_2019.aspxכנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2019
מבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2019 - שאלות הבהרהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Garinim_Questions.aspxמבחני תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2019 - שאלות הבהרה
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_121218.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18