​​

 

 

נוהל תמיכה בנושאי תשתית ובינוי - לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_binuy.aspxנוהל תמיכה בנושאי תשתית ובינוי - לשנת 2020
החטיבה להתיישבות – טיוטה לעדכון תכנית העבודה לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/hativa-hityashvut_2020.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטה לעדכון תכנית העבודה לשנת 2020
תמיכה בנושא טיפול נקודתי 2020- מס' 12232https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/12232.aspxתמיכה בנושא טיפול נקודתי 2020- מס' 12232
תמיכה בנושא חברה וקליטה 2020 - מס' 12231https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/12231.aspxתמיכה בנושא חברה וקליטה 2020 - מס' 12231
החטיבה להתיישבות- תוכנית העבודה המאושרת לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/program_plan_2020.aspxהחטיבה להתיישבות- תוכנית העבודה המאושרת לשנת 2020
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2020 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_2020.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2020 להערות הציבור
נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/noal_tmicha_11002.aspxנהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 11002
טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Entrepreneurship_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019
טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Tmicha_Mivnim_Draft.aspxטיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018 - 2019
החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tochnit_2019.aspxהחטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2019
נוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10333https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Projects.aspxנוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10333
נהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10332https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Society.aspxנהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 10332
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2019 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/settlement_division_working_plan.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2019 להערות הציבור
טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_tashtiot.aspxטיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)
טיוטה להערות הציבור עדכון תכנית העבודה לשנת 2018 - החטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_tochnit_avoda.aspxטיוטה להערות הציבור עדכון תכנית העבודה לשנת 2018 - החטיבה להתיישבות
נוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Klita.aspxנוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019
נוהל תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Tmich_Yazamut_Iskit.aspxנוהל תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18
נוהל להערות הציבור לתמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicah_Yazamut_Iskit.aspxנוהל להערות הציבור לתמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2017/18
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2018 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_shnatit_2018_draft.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2018 להערות הציבור
הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tipul_nekudati.aspxהודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018, תמיכה בנושא: טיפול נקודתי
החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_2017.aspxהחטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_avoda_2017_draft.aspxהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבור
תמיכה בנושא מבנים יבילים ותשתיות לקליטה 2020- מס' 12291https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tmicha_12291.aspxתמיכה בנושא מבנים יבילים ותשתיות לקליטה 2020- מס' 12291