​​

 

 

טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 4676https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/draft_4676.aspxטיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 4676
נוהל להערות ציבור - תמיכה בנושאי תשתית ובינוי - החטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/nohal_tmicha_infrastructure_and_construction.aspxנוהל להערות ציבור - תמיכה בנושאי תשתית ובינוי - החטיבה להתיישבות
נוהל להערות הציבור תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי - החטיבה להתיישבותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/nohal_tmicha_settlement.aspxנוהל להערות הציבור תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי - החטיבה להתיישבות
נוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה של החטיבה להתיישבות לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/chevta_klita_dtaft.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה של החטיבה להתיישבות לשנת 2017