​​​

 

 

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/doc/Pages/heter_shomer.aspxטופס בקשה להיתר לשימוש חורג - היתר לשומר