פרסומים

​מסמך "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040 " נערך במהלך שנת 2018-2019 ביוזמת האגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי חברת "תיק פרויקטים", על מנת לבחון את ההשלכות של תהליכי ההתרחבות העירונית אל עבר המרחב הכפרי בשולי הערים )המרחב "הפרי-אורבני"(, במטרה לגבש מדיניות וארגז כלים להתמודדות עם תופעה זו. 

 

פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים
קורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Baley_Tafkidim.aspxקורס ניהול לבעלי תפקידים בישובים
קול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Planners_Course.aspxקול קורא קורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11