​​​​​תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

כרך 1 - מסמך תכנוני כולל - הקמת חוות לולים חדשות מחוץ לישובי היעד

​חלק א' - נתוני בסיס​

חלק ב' - איתור חוות הטלה

חלק ג' - נספחים

חלק ד' - נספח​ ט':  איתורים עדכניים דצמ' 2010​

​כרך 2 - פרוגראמה לטיפול בלולים המיועדים לפינוי ולשימושים אפשריים בשטחים המתפנים בישובי היעד

חלק א' - מסמך כולל​

חלק ב' נספחים ​

כרך 3 - מסמך עקרונות להסדרת לולים בישובים כפריים אחרים

חלק א' - נתו​ני בסיס וניתוח סטטוטורי​

חלק ב' - נוף וסביבה​

חלק ג' - נספח​ים

​​