החקלאות בישראל משנה את אופיה. מקנה מידה משפחתי ומצומצם הופכת החקלאות לפעילות אינטנסיבית ובקנה מידה גדול. השינוי מצריך מבני שירות חקלאיים גדולים במיוחד – בתי אריזה אזוריים; מפעלי עיבוד תוצרת בקנה מידה גדול; מפעלים לייצור תשומות ומכונות חקלאיות וכדומה.

מבנים אלו ניתן להגדיר ניתן להגדיר כמבנים לתעשיה חקלאית - בשונה ממבנים חקלאיים – ואלה ראוי כי ימוקמו באזורים ייעודיים, מחוץ לשטחים החקלאיים ומחוץ לאזורי המגורים ביישובים כפריים.

במצב הנוכחי מרבית מתחמי התעסוקה האזוריים אינם ערוכים לקלוט מבני תעשייה חקלאית או שאינם מעוניינים בפעילות חקלאית במסגרתם – בשל השפעות סביבתיות. לפיכך, יש לפעול ולקדם תכנון ופיתוח לתעשיה חקלאית של תאי שטח ייעודיים.