2010

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 3 - דצמבר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/madabrim_pituach_kfar_dec_3.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 3 - דצמבר 2010"מדברים פיתוח הכפר"
ידיעון "מדברים פיתוח הכפר"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/newsletter.aspxידיעון "מדברים פיתוח הכפר"
מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא יצור אנרגיה סולרית בשטחים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/mediniyut_yezur_energia_solarit_shtachim_chaklaim.aspxמדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא יצור אנרגיה סולרית בשטחים חקלאייםמדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא יצור אנרגיה סולרית בשטחים חקלאיים
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 12- 2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/tayaron_12_2010.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 12- 2010)תיירון
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 2 - ספטמבר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/2medabrim_pituach_hakfar.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 2 - ספטמבר 2010"מדברים פיתוח הכפר"
מדריך לפיתוח הכפר (פורמט PDF)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/madrich_pituach_kfar_pdf.aspxמדריך לפיתוח הכפר (פורמט PDF)מדריך לפיתוח הכפר (פורמט PDF)
אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/astrategia_pituach_bar_kayma.aspxאסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפראסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 1 - מאי 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/newsletter1_may_2010.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 1 - מאי 2010
המדריך לפיתוח הכפר (מצגת power point)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/madrich_pituach_kfar_2010.aspxהמדריך לפיתוח הכפר (מצגת power point)המדריך לפיתוח הכפר
התיירות הכפרית – המודל האיטלקיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/2010_Rural_tourism_Italian_model.aspxהתיירות הכפרית – המודל האיטלקיהתיירות הכפרית – המודל האיטלקי
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 11 - 2010)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/tayron_11_2010.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 11 - 2010)תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 11 - 2010)
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/tochnit_pituach_kfar_2010.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2010תכנית פיתוח הכפר לשנת 2010
כנס "התיירות הכפרית לאן?" יתקיים ב- 9.2.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/kenes_tayarut_kafrit_lean.aspxכנס "התיירות הכפרית לאן?" יתקיים ב- 9.2.2010כנס "התיירות הכפרית לאן?" יתקיים ב
פסק דין בעניין מושב אליפלט בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/psak_din_elipelet.aspxפסק דין בעניין מושב אליפלט בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010פסק דין בעניין מושב אליפלט בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010
פסק דין בעניינו של משה סולניק בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2010/Pages/psak_din_solnik_moshe.aspxפסק דין בעניינו של משה סולניק בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010פסק דין בעניינו של משה סולניק בנושא חוק ההתיישבות מיום 10.1.2010