2011

 

 

הנחיה לציבור בנוגע לקבלת היתר לשימוש חורג - שעבוד יבולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/heter_shimush_choreg.aspxהנחיה לציבור בנוגע לקבלת היתר לשימוש חורג - שעבוד יבולהנחיה לציבור בנוגע לקבלת היתר לשימוש חורג
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 5 - אוגוסט 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/newsleter_5_pituach_kfar.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 5 - אוגוסט 2011"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 5 - אוגוסט 2011
סיכום פעילות האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון שנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/sikum_peilut__tichnun_kafri_2010.aspxסיכום פעילות האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון שנת 2010סיכום פעילות האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון שנת 2010
סיכום סמינר תיירות יין ודרכי ייןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/wine_touriam_wine_route.aspxסיכום סמינר תיירות יין ודרכי ייןתיירות יין ודרכי יין
יום עיון בנושא דרכי יין ותיירות יין יתקיים ב 21.06.11https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/yom_eyon_tayarut_yain.aspxיום עיון בנושא דרכי יין ותיירות יין יתקיים ב 21.06.11יום עיון בנושא דרכי יין ותיירות יין יתקיים ב 21.06.11
הכנס השני לפיתוח הכפר 23.5.2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/2nd_conf_rural_development.aspxהכנס השני לפיתוח הכפר 23.5.2011הכנס השני לפיתוח הכפר 23.5.2011
שיקום תשתיות ביישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/shikum_tashtiot_merchav_kafri.aspxשיקום תשתיות ביישובים כפרייםשיקום תשתיות ביישובים כפריים
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 4 - מרץ 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/medabrim_pituach_hakfar_4.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 4 - מרץ 2011"מדברים פיתוח הכפר"
דו"ח השתתפות בכנס, בתערוכה ובסיור מקצועי באיטליה בנושא תיירות חקלאית נובמבר 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/report_conference_agritourism_nov_2010.aspxדו"ח השתתפות בכנס, בתערוכה ובסיור מקצועי באיטליה בנושא תיירות חקלאית נובמבר 2010דו"ח השתתפות בכנס, בתערוכה ובסיור מקצועי באיטליה בנושא תיירות חקלאית נובמבר 2010
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/tochnit_pituach_kfar_2011.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2011תכנית פיתוח הכפר לשנת 2011