2012

 

 

משרת עוזר ליועץ הקבוע בפרויקט TWINNINGhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/TWINNING_JOB.aspxמשרת עוזר ליועץ הקבוע בפרויקט TWINNING
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tohnit_pituah_kfar_2013.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2013תכנית פיתוח הכפר לשנת 2013
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 8 - ספטמבר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/yedion_8.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 8 - ספטמבר 2012ידיעון "מדברים פיתוח הכפר"
שיקום תשתיות בישובים כפריים נוהל תמיכה לשנים 2013 – 2015 – טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/shikum_tashtiot_2013_2015.aspxשיקום תשתיות בישובים כפריים נוהל תמיכה לשנים 2013 – 2015 – טיוטה להערות הציבורשיקום תשתיות בישובים כפריים נוהל תמיכה לשנים 2013 – 2015 – טיוטה להערות הציבור
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 16 - 2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tayaron_16.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 16 - 2012)עלון התיירות החקלאית, גיליון 16, תשרי תשע"ג, ספטמבר 2012
האגף לתכנון כפרי אזורי - סיכום פעילות שנת 2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/sikum_2011.aspxהאגף לתכנון כפרי אזורי - סיכום פעילות שנת 2011האגף לתכנון כפרי אזורי - סיכום פעילות שנת 2011
קורס מתכננים במגזר הכפרי, החל מה-9.10.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/course_metachnenim_2012.aspxקורס מתכננים במגזר הכפרי, החל מה-9.10.2012קורס מתכננים במגזר הכפרי, החל מה
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים - מסמך להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/Agricultural_Building_Design.aspxמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים - מסמך להערות הציבורמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 7 - מאי 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/yedion_pituach_kfar_no7.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 7 - מאי 2012"מדברים פיתוח הכפר"
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 15 - 2012)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tayaron_15.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 15 - 2012)עלון התיירות החקלאית, גיליון 15, מרס 2012
שיקום תשתיות בישובים כפריים - רשימת הישובים לביצוע 2012-2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/shikum_tashtiot_2011_2012.aspxשיקום תשתיות בישובים כפריים - רשימת הישובים לביצוע 2012-2011שיקום תשתיות בישובים כפריים
שיקום תשתיות בישובים כפריים - רשימת הישובים לתכנון בלבד 2012-2011https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/shikum_tashtiot_tichnun.aspxשיקום תשתיות בישובים כפריים - רשימת הישובים לתכנון בלבד 2012-2011שיקום תשתיות בישובים כפריים
אכיפה של חוק ההתיישבות בתחום הפרדסנותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/chock__hahityashvut_pardesanut.aspxאכיפה של חוק ההתיישבות בתחום הפרדסנותאכיפה של חוק ההתיישבות בתחום הפרדסנות
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 6 - ינואר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/medabrim_pituach_kfar_no_6.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 6 - ינואר 2012"מדברים פיתוח הכפר"
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tmocha_pituach_kfar.aspxהודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2012הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2012
תכנית פיתוח הכפר לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/tochnit_pituach_kfar_2012.aspxתכנית פיתוח הכפר לשנת 2012תכנית פיתוח הכפר לשנת 2012
אורחן לילה חניוני הלילה של ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2012/Pages/orchan_lila.aspxאורחן לילה חניוני הלילה של ישראלאורחן לילה חניוני הלילה של ישראל