2014

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 14 - דצמבר 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/yedion_dec15.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 14 - דצמבר 2014ידיעון מדברים פיתוח הכפר
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/tochnit_pituach_kfar_2015_2020.aspxתכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/draft_pituach_kfar_2015.aspxטיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבורטיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 20 - 2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/tayaron_20.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 20 - 2014)עלון התיירות החקלאית, גיליון 20, אלול תשע"ד, ספטמבר 2014
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 13 - יולי 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/pituach_newsletter0714.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 13 - יולי 2014ידיעון מדברים פיתוח הכפר
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 19 - 2014)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/tayaron_19.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 19 - 2014)עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל - הזמנה לוועדת היגוי מס' 3 בתאריך 27.3.14https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/veadat_higuy_3.aspxמסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל - הזמנה לוועדת היגוי מס' 3 בתאריך 27.3.14מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל - הזמנה לוועדת היגוי מס' 3 בתאריך 27.3.14
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 12- מרץ 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/yedion_12.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 12- מרץ 2014"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 12, מרץ 2014
סיכום ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 01/2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/sikum_vaadaat_programot_jan_2014.aspxסיכום ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 01/2014סיכום ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 01/2014
דו"ח סיור Twinning בסיציליה, איטליה, אוקטובר 2013https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/twinning_italy_2014.aspxדו"ח סיור Twinning בסיציליה, איטליה, אוקטובר 2013דו"ח סיור Twinning בסיציליה, איטליה, אוקטובר 2013
מצגות מכנס ה-Twinning שנערך ב-18.12.2013 במחוז מרכזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2014/Pages/twinning_presentations_18_12_2013.aspxמצגות מכנס ה-Twinning שנערך ב-18.12.2013 במחוז מרכזמצגות מכנס ה