2016

 

 

"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yedion_dec_2016.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 18 - דצמבר 2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/KolKore_yesum_hachlata1561-6616.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל, מתוקף החלטת ממשלה 1561, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון
New customers on the farmhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/New-customers-on-the-farm.aspxNew customers on the farmלקוחות חדשים בחוות בהולנד, מעבר של חקלאים בהולנד לגיוון תעסוקות. מקור: 01-2016 Wageningen World
Programmes implementing the 2015-2020 Rural Development Policyhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Programmes-implementing-the-2015-2020-Rural-Development-Policy.aspxProgrammes implementing the 2015-2020 Rural Development Policyתוכניות העבודה לשנים 2015-2020 בנושאי פיתוח הכפר. עבודה שנעשתה עבור הועדה החקלאית של הפרלמנט האירופי.
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 17 - ביוני 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/yadion-hakfar2016.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 17 - ביוני 2016
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/MechirMatara_3_2016.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2016
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 23 - 2016)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspx תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 23 - 2016)אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון ה 23- של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב בית הלל שבאצבע הגליל. בבית הלל מיזמים רבים של תיירות חקלאית וכפרית, וביניהם רפת "דרך החלב" במשק קורלנדר, שהיא אחת ממיזמי התיירות החקלאית אשר זכה לתמיכה. 
סקר על המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי CAPhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Europeans_Agriculture_and_the_CAP.aspxסקר על המדיניות החקלאית של האיחוד האירופי CAP
מדיניות כפרית חדשה ב OECDhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/New_Rural_Policy.aspxמדיניות כפרית חדשה ב OECDמדיניות כפרית חדשה ב OECD