​​​כניסתן של פעילויות לא חקלאיות למשק החקלאי הינה תוצר של חיפוש מקורות פרנסה משלימים לענף החקלאות שמתקשה לספק פרנסה בלעדית, במיוחד במשק המשפחתי. ​

העיסוק בתיירות מאפשר את המשך הפעילות החקלאית, בהיותו עונתי וממוקד בקהל יעד שמעוניין בסימביוזה שבין הכפר, החקלאות והסביבה.

התיירות החקלאית הינה אחד הענפים בתחום התיירות בכפר. מדובר בענף המבוסס בעיקר על הפעילות החקלאית עצמה. למשל: סיורי קטיף, סיורי שדות, חוויות במשק החקלאי, בעלי חיים, ממכר תוצרת חקלאית המיוצרת במשק עצמו, סיורים במגבנות וביקבים וכדומה. לשם התאמת המשק החקלאי לתיירות על החקלאי להשקיע בנגישות, חניות ושירותים, שילוט והכוונה. 

האגף עוסק בליווי יוזמות בתחום התיירות החקלאית ועידוד פיתוח תשתיות לשם התאמת הישובים הכפריים לקליטת תיירות כפרית וחקלאית. 
האגף לתכנון כפרי אזורי מפרסם את ה"תיירון" – עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית.

 

 

תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/tayaron32.aspxתיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 32 - 2020)
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspxתיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)
קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי