קרן קידום מכירות

היצוא החקלאי הטרי מהווה נתח משמעותי ביצור הכולל של ענפי הצומח.

היקף היצוא של מוצרים רגישים, כירקות, פרחים ופירות, הנו כ- 1.5 מיליארד דולר. המדובר במוצרים ייחודיים, המחייבים פעילות שיווקית קבועה ונמרצת. 

משרד החקלאות, באמצעות המרכז לסחר חוץ, משתתף בהוצאות השיווק וקידום המכירות של יצואנים במדינות רבות.
 
משימה זו מבוצעת על ידי ועדת מומחים, המפעילה את קרן קידום מכירות. התקציב המשוער של הקרן לשנה הינו 4.5 מיליוני שקלים.

מטרות הקרן  

לתמוך ולסייע לחברות היצוא במשימותיהן:

 •  הרחבת מגוון סוגי הגידולים ליצוא - גיוון בטעם, בצבע, בארומה ובזנים חדשים.
 •   הרחבת תקופת השיווק – הבכרה והאפלה.
 •   הרחבת מגוון השווקים והנישות בתוך השווקים.
 •   עידוד מיוחד לפיתוח יצוא מוצרים חדשים או פתיחת היצוא לשווקים חדשים.
 •   תמיכה בפעולות, שמטרתן לתחזק את היצוא הקיים, לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים.

סעיפי הוצאה מוכרים לצורך קבלת השתתפות בקידום מכירות ליצוא  

 1. ​פרסום - עיתונות, ירחונים ושבועונים מקצועיים, רדיו, טלוויזיה, קטלוגים לחו"ל (בשפה זרה), לוחות שנה המיועדים ליצוא בשפה זרה, ופרסום חוצות בחו"ל. בנוסף, השתתפות בתוכניות אירוח ובישול, חלוקת פליירים ללקוחות וקיום מבצעי פרסום לצרכן הסופי.
 2. תערוכות בחו"ל.
 3. שיתוף פעולה עם גורמי המסחר ורשתות השיווק בארצות היעד:
  1. פרסום באמצעות הרשת בעיתונות, רדיו, טלוויזיה וחומר פרסומי בחנויות הרשת.
  2.  מבצעי טעימות והדגמות ברשת.
 4. משלוח דוגמאות.
 5. מחקרי שוק

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017