2012

 

 

חלוקה נוספת של יתרת מכסה ליבוא גבינה מהאיחוד מס' 4077https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/cheese_4077_2.aspxחלוקה נוספת של יתרת מכסה ליבוא גבינה מהאיחוד מס' 4077
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 02.12.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW021212.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 02.12.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.11.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW151112.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.11.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 04.11.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW041112.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 04.11.2012
חלוקת יתרת מכסה ליבוא גבינה מהאיחוד מס' 4077https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/cheese4077_2.aspxחלוקת יתרת מכסה ליבוא גבינה מהאיחוד מס' 4077
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 23.10.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU231012.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 23.10.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.10.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW151012.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.10.2012
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 09.10.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU091012.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 09.10.2012
תוצאות הגרלת שום מהאיחוד האירופאי מיום 20.09.12https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/garlic200912.aspxתוצאות הגרלת שום מהאיחוד האירופאי מיום 20.09.12
נוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2013- להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/import_advertisement_2013_Public_comments.aspxנוהל חלוקת מכסת יבוא במכס מופחת לשנת 2013- להערות הציבור
שום מהאיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/garlic_eu2012.aspxשום מהאיחוד האירופאי
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 02.09.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW020912.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 02.09.2012
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 21.08.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU210812.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 21.08.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.08.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.08.2012
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 07.08.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU070812.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 07.08.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 01.08.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW010812.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 01.08.2012
בקשה לקבלת מידע והצעות להקמת ביתן לאומי בהשתתפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתערוכת Fruit Logistica בברליןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/Fruit_Logistica_berlin.aspxבקשה לקבלת מידע והצעות להקמת ביתן לאומי בהשתתפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתערוכת Fruit Logistica בברליןבקשה לקבלת מידע והצעות להקמת ביתן לאומי בהשתתפות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתערוכת Fruit Logistica בברלין
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 17.07.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU170712.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 17.07.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.07.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW150712.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.07.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 28.06.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW280612.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 28.06.2012
תוצאות הגרלה ליבוא גבינה מארה"ב 12.06.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/cheese_usa_2.aspxתוצאות הגרלה ליבוא גבינה מארה"ב 12.06.2012
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 03.06.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW030612.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 03.06.2012
דו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 08.05.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/exportEU080512.aspxדו"ח ניצול מכסות יצוא לאיחוד האירופאי מעודכן ל 08.05.2012
יתרת מכסה ליבוא גבינה מארה"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/USA_cheese150512.aspxיתרת מכסה ליבוא גבינה מארה"ב
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 10.05.2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2012/Pages/importFIFW100512.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 10.05.2012