2014

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 31.12.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Michs122014.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 31.12.2014
מחירי ירקות ממוצעים בשמיטה – דצמבר 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Smita122014.aspxמחירי ירקות ממוצעים בשמיטה – דצמבר 2014
חלוקת יתרת מכסת הבצל מהאיחוד האירופי (מכסה 7039) לשנת 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/OnionEU2014.aspxחלוקת יתרת מכסת הבצל מהאיחוד האירופי (מכסה 7039) לשנת 2014
נוהל יבוא בשנת שמיטה - 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Shmita2015.aspxנוהל יבוא בשנת שמיטה - 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.12.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/ImportAd151214.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.12.2014
תוצאות הגרלת יבוא מוצרים חקלאיים לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Lottery2015.aspxתוצאות הגרלת יבוא מוצרים חקלאיים לשנת 2015
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.11.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/ImportAd_30_11_2014.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.11.2014
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש נובמבר 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Nov_Shmita.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש נובמבר 2014
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.11.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Import1611.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.11.2014
בקשות מאוחרות לקידום מכירות - תוצרת חקלאית טרייה ותוצרת חקלאית מעובדתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/KadamLate.aspxבקשות מאוחרות לקידום מכירות - תוצרת חקלאית טרייה ותוצרת חקלאית מעובדת
הגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/PearLast.aspxהגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTO
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש אוקטובר 2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/ShmitaOct.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש אוקטובר 2014
יתרת מכסות גבינה מהאיחוד האירופי ומארה"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/CheeseLeft2014.aspxיתרת מכסות גבינה מהאיחוד האירופי ומארה"ב
הגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/PearWTO500.aspxהגדלת המכסה ליבוא אגס ממדינות WTO
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/ImportAd2015.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2015
חלמוני ביצים לתעשיית הגלידהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Yolk2014.aspxחלמוני ביצים לתעשיית הגלידה
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.09.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Ad3009.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 30.09.2014
חלוקת מכסה ליבוא דבש ממדינות WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/HoneyWTOT.aspxחלוקת מכסה ליבוא דבש ממדינות WTO
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.09.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Import150914.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 15.09.2014
חלוקת יתרת המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופי בשיטת כל הקודם זוכהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Onion2.aspxחלוקת יתרת המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופי בשיטת כל הקודם זוכה
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 01.09.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Import010914.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 01.09.2014
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 29.07.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Ad2907.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 29.07.2014
נוהל חלוקת מכסת שקד מכל העולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Almond 2014.aspxנוהל חלוקת מכסת שקד מכל העולם
דו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.07.2014https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/ImportAd16072014.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא לישראל בשיטת כל הקודם זוכה, מעודכן ל 16.07.2014
הסתיימה מכסת התפוח מכל העולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2014/Pages/Apple8089.aspxהסתיימה מכסת התפוח מכל העולם