2016

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה נכון לתאריך: י"ד בטבת תשע"ז, 12.01.2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_112016.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה נכון לתאריך: י"ד בטבת תשע"ז, 12.01.2017
עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/edkunim_nispah_a_himzv_egozey_adama.aspxעדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017
דו"ח חלוקת מכסות ביקוש גבוה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/micsot_nizul_12_december_2016.aspxדו"ח חלוקת מכסות ביקוש גבוה לשנת 2017
עדכון נספח א' בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 – מכסות תפוחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/edkun_nohal_yevu_2017_micsot_tapuhim_mahazit_shniya.aspxעדכון נספח א' בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 – מכסות תפוחים
רישיונות ליבוא חמצה במכסה 7138 WTO לכמות של 1000 טוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/chimza_2016.aspxרישיונות ליבוא חמצה במכסה 7138 WTO לכמות של 1000 טון
עדכון נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 מיום 28.11.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Nohal_yevu2017-EDKUN.aspxעדכון נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 מיום 28.11.2016
פתיחת מכסה ליבוא מלפפונים לתעשייה - מכסה 2034 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/micsot_yevu_latasiya.aspxפתיחת מכסה ליבוא מלפפונים לתעשייה - מכסה 2034 WTO
עדכון נספח א' לנוהל יבוא 2017 - חמצהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/edkun_nispah_a_himza.aspxעדכון נספח א' לנוהל יבוא 2017 - חמצה
משרת עמ"י (עובד מקומי ישראלי) בשגרירות ישראל ברומא לעבודה מול הארגונים הבינ"ל ) FAO , WFP , IFAD https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/misra_oved_ami_beroma.aspxמשרת עמ"י (עובד מקומי ישראלי) בשגרירות ישראל ברומא לעבודה מול הארגונים הבינ"ל ) FAO , WFP , IFAD
תוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שלישית 2016 - מיום 31.10.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/agrala_yavu_dvash_michsa_4092.aspxתוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שלישית 2016 - מיום 31.10.2016
דו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ח' תשרי התשע"ז, 10.10.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_102016.aspxדו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ח' תשרי התשע"ז, 10.10.2016
נוהל חלוקת מכסות יבוא דבש לשנת 2016 - חלוקה שלישית (תיקון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nohal_dvash_2016_hakuka3.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא דבש לשנת 2016 - חלוקה שלישית (תיקון)
נוהל חלוקת מכסות יבוא דבש לשנת 2016 חלוקה שלישית – טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nohal_dvash_2016_hakuka3_Tyuta.aspxנוהל חלוקת מכסות יבוא דבש לשנת 2016 חלוקה שלישית – טיוטה להערות הציבור
משרד החקלאות מודיע על מכסה נוספת של 150 טון, בהמשך לחלוקת רישיונות יבוא כרוב לבן/אדום, מכסה 7025-WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/7025_WTO_tosefet_Tosefet.aspxמשרד החקלאות מודיע על מכסה נוספת של 150 טון, בהמשך לחלוקת רישיונות יבוא כרוב לבן/אדום, מכסה 7025-WTO
סחר חוץ: דחיית הכנס לבעלי עניין בנושא נוהל ייבוא 2017, שתוכנן להתקיים ב-25.09.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Tyutat_nohal_michsot_yevu2017-SinuyTaarich.aspxסחר חוץ: דחיית הכנס לבעלי עניין בנושא נוהל ייבוא 2017, שתוכנן להתקיים ב-25.09.2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2017 להערות הציבור – עד לתאריך 29/09/2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Tyutat_nohal_michsot_yevu2017.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2017 להערות הציבור – עד לתאריך 29/09/2016
משרד החקלאות מודיע על פתיחת מכסה ליבוא זיתי מאכל לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Zeitey_maachal2073.aspxמשרד החקלאות מודיע על פתיחת מכסה ליבוא זיתי מאכל לתעשייה
דו"ח ניצול מכסות ביבוא נכון לתאריך: ה' אלול התשע"ו, 08.09.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_092016.aspxדו"ח ניצול מכסות ביבוא נכון לתאריך: ה' אלול התשע"ו, 08.09.2016
משרד החקלאות מודיע על תוספת של 150 טון בחלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס – מכסה 7025 WTOhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/7025_WTO_tosefet.aspxמשרד החקלאות מודיע על תוספת של 150 טון בחלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכס – מכסה 7025 WTOהמכסה מיועדת למפעליי התעשייה לעיבוד בלבד. תוקף הרישיונות: ז' אלול התשע"ו - 10/09/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO, ללא מגבלת כמותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Halukat_michsa7026WTO.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO, ללא מגבלת כמות
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/Yevu_kruv_lavan-adom_7025-WTO.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן/אדום - במכסה פטורה ממכסמכסה 7025 WTO - המכסה מיועדת למפעליי התעשייה לעיבוד בלבד. תוקף הרישיונות : כ"ז אב התשע"ו - 31/08/2016.
ניצול מכסות כל הקודם זוכה 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_082016.aspxניצול מכסות כל הקודם זוכה 2016מצב ניצול המכסות ביבוא נכון לתאריך: ה' אב התש"ו, 09.08.2016. לתשומת לבכם – ליתרות מהגרלות ניתן להגיש בקשות בשיטת כל הקודם זוכה בהתאם לנוהל יבוא 2016.
משרד החקלאות מודיע על חלוקה נוספת של רשיונות לעגבניות במכסה פטורה ממכס https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/yevu_agvaniot_2016.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקה נוספת של רשיונות לעגבניות במכסה פטורה ממכס
תוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שניה 2016 מיום 17.07.2016 – תיקון טעות הקלדהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/hagrala_totzaot_17072016_tikun.aspxתוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שניה 2016 מיום 17.07.2016 – תיקון טעות הקלדה
תוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שנייה 2016 - מיום 17.07.2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/hagralat_dvash_totzaot_17072016.aspxתוצאות הגרלת מכסות דבש חלוקה שנייה 2016 - מיום 17.07.2016